NORDISK TRÄDFLYTT

OM OSS

Vi är specialiserade på att flytta och återplantera stora träd för återställande och uppbyggnad av funktionella och hållbara växtmiljöer. Vår mångåriga erfarenhet och samlade spetskunskap rörande träd och vedartade växter gör att vi kan värdera och bedöma förutsättningarna för flytt i varje enskilt fall.

Nordisk trädflytt är en del av Stångby Plantskola som är Sveriges ledande leverantör av växter när det gäller kvalitet, kompetens och service.

Läs gärna mer på vår hemsida  www.stangby.nu