VARFÖR FLYTTA TRÄD?

Genom att att flytta och återplantera stora träd och solitärer kan vi bidra med att direkt skapa uppväxta parkmiljöer som ger karaktär och funktion till ett område.

MILJÖ

Att behöva såga ner vackra och fullt friska träd till förmån för hus- eller infrastrukturprojekt är ett resursslöseri och har negativ miljöpåverkan. Vi gör det möjligt att istället rädda och omplacera träden på platsen eller på något annat ställe i närområdet.Om utrymme saknas för detta, kan vi genom vårt nätverk se till att träden får ett fortsatt liv på en annan plats.

EKONOMI

De ekonomiska värdena av att flytta träd bör inte underskattas. Att flytta befintliga träd innebär ofta möjlighet att skapa parkmiljöer med betydligt större träd än vad som är ekonomiskt genomförbart i normala fall. Genom att samordna och synkronisera flera trädflyttsprojekt samtidigt gör vi det möjligt att hålla ned flyttkostnaderna ytterligare. Vi har även upptäckt att det finns stora ekonomiska fördelar genom att temporärt flytta bort värdefulla träd i ett exploateringsområde under byggtiden och sedan återplacera dem efter färdigställandet. Det ger en effektiviserad logistik vid byggnationen i förhållande till att bibehålla och försöka skydda befintliga träd på byggplatsen.

ESTETISKA VÄRDEN

Träd som stått och utvecklats på sin enskilda växtplats, formas genom åren av väder och vind samt omgivande miljö. Det bildar därför en unik organisk karaktär som oftast skiljer sig från odlade växter som är mer eller mindre uniforma. Framdrivna träd är anpassade för gatumiljöer och ger lätt en själlös miljö när de planteras i exempelvis parker. I naturliga växtbestånd som av någon anledning behöver avlägsnas, kan vi istället hjälpa till att välja ut träd för flytt som på dess nya växtplats bildar en mer naturlig och harmonisk miljö. I andra fall kan det handla om att flytta s.k. exoter som har en speciell historia eller inte längre finns kvar i någon produktion.

HÄRDIGHET

Träden har vuxit på platsen i många år och har under åren bevisat att de är klimatanpassade och klarar klimatet på platsen. Då undviker man bl.a. risker för frostsprickor´och andra klimatrelaterade problem. Detta är särskilt värdefullt för trädslag såsom lönn, apel, björk och tall.